Šis įrašas skirtas Webconsulting seminarų dalyviams. Jame jie visada galės rasti paaiškinimus apie santrumpas, kurios buvo naudojamos mūsų rengtuose interneto rinkodaros seminaruose.

AOV – average order value – vidutinė užsakymo vertė arba vidutinis krepšelio dydis. Apskaičiuojamas visas el. verslo pajamas padalinus iš užsakymų skaičiaus. Jei visos mėnesio pajamos buvo 50.000€, o jas sugeneravo 1000 pardavimų, tuomet AOV = 50.000€ / 1000 = 50€

B2B – Business to Business – verslo santykiai „Verslas – verslui“

B2C – Business to Consumer – verslo santykiai „Verslas – naudotojui (fiziniam asmeniui)“

COD – Cash on Delivery – apmokėjimo už pirkinius internete būdas, kuomet pirkėjas apmoka grynaisiais pinigais kurjeriui pristačiusiam prekes.

CPA – žiūrėti CPO

CPC – Cost Per Click – vieno paspaudimo kaina. Gali būti taikoma reklamos pardavimo kainodaroje (pvz. Interneto portalas X parduodantis jums reklamos internete paslaugą, siūlo jums pirkti reklamą apmokant už paspaudimus ant reklaminių skydelių. Jei CPC = 0,3€, vadinasi interneto portalui mokėsite po 0,3€ už kiekvieną paspaudimą ant jūsų reklaminio skydelio) arba išskaičiuojant vidutinę parodytos reklamos vertę. Pvz. Jei Google Adwords tinkle reklamai išleidote 1000€, o gavote 4000 paspaudimų, tuomet CPC = biudžetas / paspaudimų = 1000€ / 4000 = 0,25€

CPL – Cost Per Lead – vienos verslo užklausos kaina. Užklausa laikomas anketos užpildymas arba naujienlaiškio prenumerata. T.y. pirmas pamatuojamas žingsnis link pirkimo. Jei tinklapyje parduodate prekes, tuomet skaičiuosite CPO (pardavimo kainą), o jei nieko neparduodate, bet siekiate gauti užklausas, tuomet skaičiuosite CPL – kiek jus kainuoja viena užklausa. Pvz. jei reklaminei kampanijai išleidote 1000€ ir pritraukėte 500 naujienlaiškio prenumeratorių, tuomet CPL = 1000€/500 = 2€.

CPM – Cost Per Mile – reklaminio vieneto tūkstančio parodymų kaina. Naudojama reklaminių plotų internete pardavimo kainodaroje.

CPO (=CPA) – cost per order (= cost per [user] acquisition) – vieno kliento pritraukimo kaštai. Jie skaičiuojami tiek kiekvienam interneto rinkodaros kanalui atskirai, tiek visai rinkodarinei veiklai bendrai. Šis rodiklis apskaičiuojamas rinkodaros biudžetą padalinant iš užsakymų skaičiaus, kurį pritraukė atitinkamas rinkodaros biudžetas. Pvz. Jei reklamai Google Adwords išleidome 1000€ ir tai mums atnešė 100 pardavimų (pritraukė 100 pirkėjų), tuomet 1000€ padaliname iš 100 ir gauname CPO = 10€.
Dar gali būti naudojama santrumpa CPS – cost per sale.

CPS – žiūrėti CPO.

CR% (= konversija) – Tinklapio lankytojų dalis virstanti į pirkėjus (ar verslo užklausas). Pvz. Jei iš 100 lankytojų 2 apsipirko, tai konversija yra lygi 2%. CR=2%.

CRM – Customer Relation Management – IT sistema, skirta valdyti informaciją susijusią su įmonės klientais ir pardavimais.

CTA – Call to Action – “kvietimas veikti” – paprastai, mygtukas ar frazė tinklapyje ar reklamoje, kviečiantis ar net liepiantis atlikti konkretų veiksmą. Pvz. “pirk dabar”, “spausk čia” ir pan.

CTR% – Click Through Rate – rodiklis, parodantis, kokia dalis reklaminio vieneto parodymų virto į paspaudimus. Pvz. Jei reklaminį skydelį parodėme 1 milijoną kartų portale X ir ant jo buvo paspausta 1000 kartų, tuomet CTR% = 1K paspaudimų / 1M parodymų *100 = 0,1%.

GA – neoficialus Google Analytics trumpinys.

GWTGoogle Webmaster Tools. 2015 m. pavasarį pervardinta į Search Console.

HTML – Hyper text Markup Language – Hiperteksto žymėjimo kalba – tai kompiuterinė žymėjimo kalba, naudojama pateikti turinį internete.

Konversija – žiūr. CR%.

KPI – Key Performance Indicators – pagrindiniai verslo efektyvumo matavimo rodikliai. Kiekviena įmonė pati apsibrėžia, kurie verslo efektyvumo matavimo rodikliai bus svarbiausi jos veikloje.

LR% – Lead Rate – skaičiuojamas siekiant įvertinti, kokia dalis atvestų į nukreipimo puslapį lankytojų virto į pateikusius užklausą, pvz. Užsiprenumeravusius naujienlaiškį ar užpildžiusius anketą. Lead – tai pirmas pamatuojamas žingsnis link pardavimo. Pvz. Jei į nukreipimo puslapį atvedėme 10.000 lankytojų ir iš jų 1000 užsiprenumeravo naujienlaiškį, tuomet LR% = 1000/10.000*100=10%

Marža – tai skirtumas tarp pardavimų ir pardavimų kaštų. Marža = Pardavimai – Pardavimų kaštai. Pvz. Jei mėnesio pardavimai buvo 50.000€, o su pardavimais susiję kaštai 35.000€, tai pardavimų marža yra 15.000€. Jei pardavimų marža išreiškiama procentais, tuomet jie apskaičiuojami pardavimų maržą padalinant iš pardavimų ir padauginant iš 100. Šiuo atveju 15.000€/50.000€*100=30%. Į pardavimo kaštus neįtraukiame rinkodaros išlaidų.

PPC – Pay Per Click – reklamos internete forma, kuomet apmokama už kiekvieną paspaudimą ant reklamos

ROI – Return of investment – investicijų grąža. ROI rinkodara – investicijų grąža grįsta rinkodara – siekiama, jog į rinkdarą investuoti pinigai grįžtų su teigiamu prieaugiu. Tarkime jei reklamai išleidome 100€, siekiame, kad mūsų pardavimų marža būtų didesnė nei reklamai išleisti 100€. Investicijų grąža skaičiuojama pagal formulę (marža – rinkodaros išlaidos)/rinkodaros išlaidos*100. Pvz. Jei marža yra 15.000€, o rinkodaros išlaidos yra 5.000€, tuomet skaičiuosime taip: (15.000€-5.000€)/5.000€*100 = 200%.

RTB – Real Time Bidding – realaus laiko aukcionai, kai užsakovas ne iš karto sumoka už tam tikrą reklamos parodymų skaičių, o realiu laiku gauna tinklapyje besilankančio vartotojo profilį ir sprendžia: varžytis dėl reklamos parodymo jam, ar ne. Jei varžosi bei laimi, tada ir sumoka už tą vieną, konkretų reklamos parodymą.

SEM – Search Engine Marketing = SEA (Search Engine Advertising) – reklama paieškos sistemose. Populiariausia – Google Adwords.

SEO – Search Engine Optimization – Optimizavimas paieškos sistemoms – tai IT ir rinkodarinių priemonių rinkinys, naudojamas siekiant pakilti aukščiau paieškos sistemų paieškos rezultatų puslapyje kai ieškoma pagal reikalingas raktines frazes, tam, kad gauti daugiau nemokamų lankytojų iš organinės paieškos.

SERP – Search Engine Result Page – paieškos sistemos rezultatų puslapis.

SMM – Social Media Marketing – rinkodara socialiniuose tinkluose. Apima tiek mokamus, tiek nemokamus reklaminius veiksmus socialiniuose tinkluose.

URL – Uniform Recource Locator – konkretaus interneto svetainės puslapio adresas. Pvz. https://www.webconsulting.lt/apie-mane/

USP – Unique Selling Proposition arba Unique Selling Point. Išvertus pažodžiui – unikalus pardavimo pasiūlymas, argumentas. Tai išskirtinumas, kuriuo verslas išsiskiria iš bendros konkurentų masės, tokiu būdu pozicionuodamasis rinkoje.

UTM parametrai – Urchin Tracking Module – kodai, naudojami prikabinti prie nukreipimo puslapio (landing page) adreso (URL), siekiant susekti (sutrackinti), iš kokio puslapio ant kokios reklamos paspaudęs  ir kokiai reklamos kampanijai priklausantį reklamos vienetą paspaudęs lankytojas atsidūrė mūsų tinklapyje. Pvz.   https://www.webconsulting.lt/?utm_source=FB&utm_medium=cpc&utm_campaign=IM2
Sukuriama čia: http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&answer=1033867
Sekame Google Analytics Lankytojų srautų bei Kampanijų ataskaitose.

UX – User eXperience – bendra tinklapių lankytojų patirtis lankantis, susijusi su interneto svetainėje parduodamų prekių ar paslaugų įsigijimu bei naudojimu. Apima usability, klientų aptarnavimą ir t.t.Šis įrašas skirtas Webconsulting seminarų dalyviams. Jame jie visada galės rasti paaiškinimus apie santrumpas, kurio buvo naudojamos mūsų rengtuose interneto rinkodaros seminaruose.