PASIRODŽIUS PAPILDOMAI INFORMACIJAI APIE ŠIĄ PRIEMONĘ, NUSPRENDĖME NESIŪLYTI ŠIOS PASLAUGOS, DĖL PER SIAURO KLIENTŲ, KURIEMS TAI BŪTŲ TINKAMA, RATO. TIK LABAI MAŽA DALIS PROJEKTŲ BŪTŲ TVIRTINAMA. TIK TAIS ATVEJAIS, KAI KURIAMA NAUJA PASLAUGOS TEIKIMO SCHEMA.

Puiki proga mažoms ir vidutinėms įmonėms!

Webconsulting ir partneriai:

  • Išsiaiškins, ar jūs galite pretenduoti į finansavimą
  • Parengs visą dokumentaciją ES finansavimui gauti
  • Parengs naujo tinklalapio prototipą bei funkcinę specifikaciją
  • Sukurs naujo tinklalapio dizainą
  • Suprogramuos naują tinklalapį
  • Įgyvendins tinklalapio techninį SEO
  • Parengs SEO rekomendacijas dėl tinklalapio turinio

Žodžiu, siūlome viską iš vienų rankų.
Kvietimas teikti paraiškas paskelbtas ir galioja iki 2016-11-28 16:00 val. Laiko daug nėra, tad jau dabar kvieskite mus į svečius ir aptarkime poreikį bei finansavimo pritraukimo galimybes.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur (galima teikti iki trijų paraiškų 30 000 Eur suma vieno kvietimo finansavimui gauti). Finansuojama iki:

  • 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu turite iki 10 darbuotojų;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu turite nuo 10 iki 50 darbuotojų;
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu turite nuo 50 iki 250 darbuotojų.

Tinkami pareiškėjai – yra labai maža, maža ir vidutinė GAMYBOS ar PASLAUGAS TEIKIANTI įmonė, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur įgyvendinti projekte numatytas veiklas.

Kreipkitės telefonu ar el. paštu ir tarkimės dėl susitikimo.